Dự Án Nhà Máy Gilimex- Bình Thạnh – Tp HCM

Dự Án Nhà Máy Gilimex- Bình Thạnh – Tp HCM

Thiết kế, sản xuất và cung cấp trọn gói hệ thống tủ điện MSB 3P 500A – Bù 160kVAr, MDB 3P 300A.

Theo yêu cầu nâng cấp hê thống tủ cũ của nhà máy dệt may Gilimex. Chúng tôi đã tiến hành sản xuất, lắp đặt hệ thống tủ MDB, DB, Tủ bù công suất phản kháng.

Theo yêu cầu đánh giá thường niên về tiêu chuẩn ISO của nhà máy, sau khi lắp đặt xong và đưa vào vận hành. Hệ thống đã đáp ứng tốt mọi yêu cầu của Gilimex cũng như phía đánh giá ISO.

Tiết giảm về mặc kinh tế, không còn phải đóng tiền phạt công suất phản kháng.

Hệ thống tủ MDB, DB được đánh già là có độ thẩm mỹ cao, chất lượng sản xuất là đạt tiêu chuẩn cao.

Share this post