Nhà khách T78 Thành Ủy – UBND Tp.HCM

Nhà khách T78 Thành Ủy – UBND Tp.HCM

Thiết kế, sản xuất và cung cấp hệ thống 05 tủ ATS 3P 1000A và ATS 3P 200A (Form 2A, IP 54, IEC 60439-1/5).

Share this post