Nhà máy Lucky Star – KCN Biên Hòa 2 – Đồng Nai

Nhà máy Lucky Star – KCN Biên Hòa 2 – Đồng Nai

Thiết kế, sản xuất và cung cấp trọn gói Tủ bù lọc sóng hài (lọc mạch LC) 3P 440V 600kVAr  7% (Form 2A, IP 42).

Share this post