Nhà máy Lucky Star – KCN Biên Hòa 2 – Đồng Nai

Nhà máy Lucky Star – KCN Biên Hòa 2 – Đồng Nai

Thiết kế, sản xuất và cung cấp trọn gói Tủ bù lọc sóng hài (lọc mạch LC) 3P 440V 600kVAr  7% (Form 2A, IP 42).

Theo thông tư của EVN 2017, tất cả các khách hàng có sóng hài cao hơn qui định (Max THD – V = 5%, THD – I = 12%) của EVN sẽ bị phạt theo qui định.

Sau khi khảo sát, đo đạc, phân tích lên thiết kế. Chúng tôi đả tiến hành thiết kế cho sản xuất, lắp đặt cho nhà máy.

Đúng như chúng tôi đã phân tích, các chỉ số về sóng hài dòng và áp (THD – V và THD – I) đều đạt đúng kỹ thuật.

Hệ thống đã vận hành tốt, đáp ứng đúng yêu cầu của nhà máy. Nhà máy không phải bị EVN phạt về tiên công suất phản kháng cung như giới hạn qui định về sóng hài nữa.

Công ty PQS chúng tôi, một trong những đơn vị hàng đầu về xử lí hệ thống lọc sóng hài. Mọi vấn đề liên quan tới sóng hài, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp tốt nhất.

Share this post