Nhà khách T78 – Thành Ủy – UBND Tp.HCM

Nhà khách T78 – Thành Ủy – UBND Tp.HCM

Thiết kế, sản xuất và cung cấp hệ thống 05 tủ ATS 3P 1000A và ATS 3P 200A (Form 2A, IP 54, IEC 60439-1/5).

Dự án nhà khách T78, Thành Ủy, UBND TPHCM là một trong những dự án đưa ra các tiêu chuẩn rất cao về sản phẩm ATS.

Đó là hê thống các tiêu chuẩn về ATS tích hợp thuộc các nước G7, chất lượng tủ điện phải vượt qua các tiêu chí thí nghiệm mà chủ đầu tư đưa ra. Tủ đạt IEC 60439 – 1/ 5

Công ty PQS chúng tôi đã đáp ứng mọi vấn đề của tư vấn giám sát và chủ đầu tư. Tất cả các tủ ATS thuộc dự án sau khi chúng tôi sản xuất và lắp đặt đều đạt các tiêu chí thí nghiệm đưa ra, sản phẩm đã hoạt động tốt.

PQS tự tin là nhà cung cấp tủ bảng điện hàng đầu nói chung và tủ điều khiển ATS nói riêng trên thương trường.

Share this post