Nhà máy Sợi Thế Kỷ – Trảng Bàng – Tây Ninh

Nhà máy Sợi Thế Kỷ – Trảng Bàng – Tây Ninh

PQS cung cấp hệ thống tủ điều khiển MCC, điều khiển băng tải, điều khiển tay Robot, hệ ngoại quan và bọc màng cho sản phẩm vải của nhà máy Sợi Thế Kỷ.

PQS cùng An Trí Việt thiết kế hệ thống tủ điều khiển, giám sát, phân tích lỗi cho sản phẩm của dây chuyền.Tất cả Camera giám sát, nhận dạng và Robot điều khiển được nhập khẩu trực tiếp từ Đức.

Đây là một dự án trọng điểm có sự đầu tư, nghiên cứu đầy trí tuệ để mang lại một giải pháp tự động hóa và hiệu suất cho dây chuyền sản xuất cho nhà máy.

Hệ thống đã và đang vận hành tốt.