Nguyên nhân nổ tụ bù – Phù tụ – Cách xử lí khắc phục