Sóng hài là gì – Nguyên nhân gây ra sóng hài – Hệ thống lọc sóng hài