Tích hợp hệ thống-Tự động hóa

Mô tả


Tích hợp hệ thống – systems integrated (Viết tắt là SI). Nó là một hệ thống điều khiển, quản lí và giám sát các quá trình sản xuất, nó được kết nối giữa hệ điều khiển (PC, PLC, HMI) với hệ động lực & các Sensor bằng các chuẩn truyền thông công nghiệp.

Hệ SI được tích hợp trong các nhà máy, cao ốc, điện lực, khu công nghiệp, khu phức hợp, chung cư, biệt thự, …

  • Hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất xi măng
  • Hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất phân bón, thức ăn gia súc
  • Hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất cáp điện, cáp viễn thông
  • Hệ thống giám sát đo đếm nhiệt độ, độ ẩm
  • Hệ thống điều khiển cân điện tử, cân xe tải, cân chiết rót
  • Hệ thống giám sát, đo đạt năng lượng điện
  • Phần mềm giám sát, xử lí & báo cáo số liệu nhà máy, …