Tủ điều khiển bơm-MCC

Mô tả

Tủ điều khiển bơm (Pump control panel) là tủ có thiết kế dùng để điều khiển cơ chế khởi động (DOL, Y/D, Soft start, Inverter,…) để đóng ngắt các quá trình bơm của một hệ thống thông qua bảng điều khiển và động lực bằng các thiết bị lập trình, các thiết bị đóng cắt và các cảm biến bằng cơ chế điều khiển trực tiếp, gián tiếp hoặc thông qua mạng truyền thông công nghiệp.

Tủ điều khiển bơm có thể chạy 1 bơm, hoặc 2 bơm – 3 bơm, … bằng cách chạy luân phiên nhau. Tủ có chức năng ghi nhớ thời gian chạy bơm, ghi nhớ bơm khởi động lần gần nhất trước đó nhằm tối ưu hóa tuổi thọ cho bơm. Trong quá trình chạy luân phiên mà có 1 bơm bị sự cố thì tủ có chức năng gọi bơm còn lại chạy liên tục, đồng thời cảnh báo lỗi để khắc phụ sự cố đối với bơm bị lỗi.

Tủ có 2 chế độ chạy là Auto hoặc Man. Trong trường hợp tủ không hoạt động được chế độ tự động, chúng ta có thể điều khiển bằng tay thông qua hệ thống nút nhấn và các chuyển mạch.

Một số dạng tủ bơm thông dụng như:

 • Tủ điều khiển bơm nước sinh hoạt
 • Tủ điều khiển bơm tăng áp
 • Tủ điều khiển bơm nước thải
 • Tủ điều khiển bơm xử lí nước

Tủ ĐK bơm nước sinh hoạt:

 • Tủ này có nhiệm vụ bơm nước từ bể chứa nước sinh hoạt tầng hầm lên bể chứa tầng mái của một toà nhà
 • Tủ có cơ chế khởi động (DOL, Y/D, Soft start, Inverter,…) để điều tốc tốc độ khởi động bơm
 • Thông qua các Relay mực nước, tủ sẽ kiểm soát mực nước cạn – mực nước tràn đối với bể chứa nước sh tầng hầm và tầng mái để đóng ngắt các quá trình bơm.
 • Thông qua Relay áp suất, relay dòng chảy đề kiểm soát áp lực đường ống và dòng chảy qua ống nhằm khống chế bơm khi áp lực vượt ngưỡng hoặc không có dòng chảy qua ống dẫn.

Tủ ĐK bơm tăng áp:

 • Tủ này có nhiệm vụ tăng áp lực nước trong ống nhằm đảm bảo đủ áp lực cho hộ sử dụng
 • Tủ có cơ chế khởi động (DOL, Y/D, Soft start, Inverter,…) để điều tốc tốc độ khởi động bơm
 • Thông qua các Relay mực nước, tủ sẽ kiểm soát mực nước cạn đối với bể chứa tầng mái để đóng ngắt các quá trình bơm.
 • Thông qua Relay áp suất, relay dòng chảy đề kiểm soát áp lực đường ống và dòng chảy qua ống nhằm điều áp sao cho áp lực nằm trong ngưỡng cài đặt.

Tủ ĐK bơm nước thải:

 • Tủ này có nhiệm vụ bơm nước thải từ bể chứa nước thải tầng hầm ra khỏi bể chứa
 • Tủ có cơ chế khởi động (DOL, Y/D, Soft start, Inverter,…) để điều tốc tốc độ khởi động bơm
 • Thông qua các Relay mực nước, tủ sẽ kiểm soát mực nước cạn – mực nước tràn đối với bể chứa nước thải tầng hầm để đóng ngắt các quá trình bơm.
 • Thông qua Relay áp suất, relay dòng chảy đề kiểm soát áp lực đường ống và dòng chảy qua ống nhằm khống chế bơm khi áp lực vượt ngưỡng hoặc không có dòng chảy qua ống dẫn.